Antivirulens terapi

Antivirulens terapi – erstatning eller supplement til antibiotika ved atopisk dermatitis?

Hanne Ingmer | Feb 2019 | #D6BC81 |

Hanne Ingmer
professor,
Institut for Veterinær
og Husdyrvidenskab,
Københavns Universitet

Mara Baldry,
Post doc.,
Institut for Veterinær
og Husdyrvidenskab,
Københavns Universitet

Martin Vestergaard,
Post doc.,
Institut for Veterinær
og Husdyrvidenskab,
Københavns Universitet

Patienter, som lider af atopisk eksem - også kaldt atopisk dermatitis (AD) eller børneeksem - er oftere og i højere grad end andre koloniseret med bakterien Staphylococcus aureus. Selvom sygdommen har været studeret i mange år, er det stadig uklart i hvor stor grad stafylokokkerne bidrager til - eller er en konsekvens af - defekter i hudbarrieren, der omfatter nedsat lipid produktion, højere pH og nedsat produktion af anti-mikrobielle peptider.1  Det synes dog klart, at forekomsten af stafylokokker bidrager signifikant til lidelsen.2 Det er især toksiner og enzymer, som stafylokokkerne udskiller, der medvirker til at intensivere symptomerne. Her kan nævnes α-hæmolysin, som ødelægger keratinocytterne; phenol soluble moduliner, der stimulerer cytokin frigivelse; δ-toksin, som øger mastcelle degranulering samt en række proteaser, der nedbryder epidermis.2  Fælles for disse toksiner og enzymer er, at de fortrinsvist produceres og udskilles fra stafylokokkerne i den sene vækstfase, og at deres produktion reguleres af såkaldt ”quorum sensing”. Quorum sensing er en reguleringsmekanisme, som flere sygdomsfremkaldende bakterier benytter sig af, og som tillader dem at regulere udtrykket af bestemte gener i forhold til bakterie-tætheden.  I praksis betyder det, at ved lav bakterietæthed er der lukket ned for produktionen af toksiner og enzymer, som er virksomme udenfor bakteriecellen, mens der ved høj celletæthed er massiv produktion af disse faktorer. Quorum sensing virker ved, at bakterierne hele tiden udskiller et signal-molekyle, som de samtidig måler koncentrationen af ved hjælp af en receptor placeret i bakterie-membranen.  Hvis tætheden af bakterieceller er høj, vil koncentrationen af signalmolekylet være høj, og så igangsættes produktionen af toksiner og ekstracellulære enzymer.3 Og det er netop disse faktorer, der medvirker til det kliniske billede af AD. Kan vi hæmme stafylokokkernes toksin-produktion? I takt med at antibiotikaresistens bliver et stadigt større problem, er der i stigende grad behov for alternative strategier til at bekæmpe infektioner. Et...