Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

Anette Savnik | Feb 2019 | Reumatologi |

Anette Savnik
speciallæge i radiologi, ph.d.,
eMBA

Dagligt hører vi om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og de forventede potentielle benefits i såvel nationale og internationale medier. Der foreligger dog endnu kun et relativt beskedent antal artikler om værdien efter klinisk implementering og validering i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter.  Det forventes, at løsninger med kunstig intelligens vil gribe ind i mange aspekter og komponenter af sundhedsvæsenet, og det vil disrupte vores sundhedsvæsen. I takt med at danskerne lever længere, stiger antallet af borgere med kroniske sygdomme, blandt andet diabetes og demens. Det betyder fortsat stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og behov for nye løsninger i sundhedsvæsenet.  SIRI-kommissionen beskrev i januar 2018 en forventning om, at i takt med at teknologien udvikles og modnes til anvendelse i sundhedsvæsnet, vil kunstig intelligens komme til at spille en stadig større rolle.1 Målet er sundhed og det gode liv, mens data og kunstig intelligens er midlet.1 Formålet med denne artikel er at se på de områder, hvor kunstig intelligens har vist det største potentiale indenfor sundhedsvæsenet på nuværende tidspunkt. Hvad er kunstig intelligens? Kunstig intelligens er en af de mest hypede teknologier og er fremhævet af analysefirmaet Gartner som en teknologi med et meget stort fremtidigt potentiale.2 Kunstig intelligens er beskrevet som den fjerde industrielle revolution i verdenshistorien af World Economic Forum 2016.3 Teknologien forventes at medføre en disruption - ikke kun i forhold til diagnostik, behandlinger og forebyggelse, men også i forhold til jobfunktioner og efterspørgsel på kompetencer i sundhedsvæsenet.4,5 Kunstig intelligens (på engelsk Artificial Intelligence, forkortet AI) anvendes i dag bredt for avanceret brug af data, herunder Machine Learning (ML), der er betegnelsen for metoder som for eksempel neurale netværk med algoritmer, der kan lære noget ud fra data.6  Teknologi-driver I takt med at computerkraften udvikles i henhold til Moores lov,7 og vi bliver i stand til at kunne håndtere store...