Flere interessante data for cladribin – en opdatering

Per Soelberg Sørensen, | Feb 2019 | Neurologi | Multipel Sklerose |

Per Soelberg Sørensen,
professor,
Dansk Multipel Sclerose Center,
Rigshospitalet

Ved sidste års ECTRIMS-konference blev der fremlagt flere interessante data for cladribin. Målet med denne artikel er både at opsummere disse data, samt formidle de nye data, der er publiceret siden ECTRIMS. Ved ECTRIMS blev der præsenteret en række interessante posters, blandt andet om forekomsten af NEDA (No Evidence of Disease Activity) i CLARITY-studierne, hvor en gruppe patienter blev behandlet med 3,5 mg pr. kg i det to-årige placebo-kontrollerede CLARITY-studie og senere fulgt i CLARITY EXTENSION-studiet, hvor patienterne blev randomiseret til enten placebo eller gentaget behandling med cladribin 3,5 mg pr. kg i to år. Frekvensen af NEDA (ingen attakker, ingen forværring af disabilitet samt ingen MRI-aktivitet) var uden signifikant forskel, idet den lå på henholdsvis 42% og 48%.  Efterfølgende fulgte vi patienterne indtil slutningen af det femte år og observerede, at der var en lige stor del af patienter i begge grupper, som opretholdt NEDA. Dette viste, at der var en ekstenderet effekt af behandling i en behandlingsserie med cladribin på 3,5 mg pr. kg.  Også i CLARITY EXTENSION-studiet undersøgte man undergrupper af patienter med høj sygdomsaktivitet i form af attakker, eller både attakker og MRI-aktivitet.  Igen blev patienter behandlet med cladribin 3,5 mg pr. kg i det to-årige CLARITY-studie - randomiseret til placebo eller cladribin i CLARITY EXTENSION-studiet. Her fandt man, at forekomsten af attakker forblev lav - både hos patienterne i cladribin-gruppen og i placebogruppen - ligesom der ikke var forskel mellem forekomsten af sygdomsforværring. Der var en anden interessant undersøgelse, hvor man undersøgte single-nucleotide polymorphism (SNP) i genernes kodning for adenosin deaminase (ADA), som viste, at et SNP var forbundet med en større tilvækst i MRI læsionsareal sammenlignet med baseline. Samtidig var der tegn på mere inflammation i CNS under cladribin-behandling, målt som øgede niveauer af TNF-alfa spinalvæsken.  I relation til den langsigtede sikkerhed (safety) ved...