Der er kommet en ny KOL-vejledning fra DLS, der rummer væsentlige ændringer - specielt i forhold til den farmakologiske behandlingsstrategi, der er gjort konkret og forenklet

Europæisk Konsensus: Reumatologer skal tage ansvar for at behandle hele patienten – også deres smerter

Morten L. Pedersen | Feb 2019 | Reumatologi |

Morten L. Pedersen
fysioterapeut,
stud.scient.,
kandidatstuderende,
Syddansk Universitet

Robin Christensen,
cand.scient., ph.d., professor i biostatistik
og klinisk epidemiologi og leder af
Musculoskeletal Statistics Unit, Parker Instituttet,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital;
Reumatologisk afdeling, Klinisk Institut,
Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital

Kirstine Amris
overlæge,
Parker Instituttet og
Reumatologisk Afdeling,
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Omend titlen kan fremstå triviel - og nærmest som en selvfølgelighed - er det desværre udbredt, at patienter i reumatologisk praksis kun får behandlet deres inflammation, mens en eventuelt persisterende smertekomponent negligeres og anses for at være ”residual sygdom”. Smerte er det mest fremtrædende og dominerende symptom hos reumatologiske patienter og den væsentligste årsag til nedsættelse af funktionsniveauet og det mentale velbefindende.1  For at sikre en sufficient behandling af den enkelte patient bør succeskriteriet for behandlingsforløbet ikke begrænses til inflammationskontrol, men også omfatte en håndtering af en eventuel tilbageværende smerte. Hos kroniske smertepatienter kan den tilgrundliggende årsag til smerterne være vanskelige at afklare, og persisterende smerter bør altid anskues ud fra en biopsykosocial indfaldsvinkel, hvor biologiske, psykologiske, kognitive og sociale faktorer potentielt bidrager til den samlede smerteproblematik.2  Mange sundhedsprofessionelle opfatter persisterende smerter som en vanskelig problemstilling, der er svær at håndtere indenfor rammerne af den etablerede reumatologiske praksis. Den sundhedsprofessionelle forventes ikke at kunne gøre patienten smertefri, men bør gennem nogle simple indsatsområder kunne reducere smerten og derved øge patientens livskvalitet. EULAR task force - et review af reviews En Task Force under European League Against Rheumatism (EULAR) har for nylig udgivet deres rekommandationer med anbefalinger til sundhedsprofessionelles tilgang til smertebehandling ved inflammatorisk artrit (IA) og osteoartrose (OA).3  Anbefalingerne er udarbejdet af en international tværfaglig task force på 18 medlemmer og bygger på en grundig systematisk gennemgang og syntese af 186 publicerede systematiske reviews i kombination med ekspertvurderinger. Anbefalingerne har fokus på både evaluering og behandling af smerte og er udarbejdet med henblik på, at de skal kunne iværksættes af alle behandlere, der beskæftiger sig med reumatologiske patienter. Evaluering af smerten EULAR opdeler smerteevalueringen i fem trin: • Første trin for den sundhedsprofessionelle er at sætte patienten i centrum. At skabe en behandling, der er centreret på patientens egne ønsker...