Psykologiske symptomer ved hypothyreose

Sidsel Bekke-Hansen | Feb 2019 | Sygeplejersken | Apoteket |

Sidsel Bekke-Hansen
autoriseret psykolog,
ph.d. i sundhedspsykologi,
Sundhedspsykologisk
Praxis Klostermølle

Psykologiske symptomer optræder jævnligt ved hypothyreose  især når sygdommen er ubehandlet samt under- eller overbehandlet, men i nogle tilfælde også ved tal inden for referenceområdet. Depressive symptomer, initiativløshed og angst hører til blandt de hyppigste psykologiske symptomer, men i sjældne tilfælde kan der desuden også ses psykotiske og maniske symptomer.1 Hvorfor optræder psykologiske symptomer? Thyreoideahormonerne spiller en kritisk rolle for hjernens funktion. Dysfunktion i stofskiftet influerer eksempelvis på neurotransmittersystemer i hjernen.2 Der er receptorer for thyreoideahormoner overalt i hjernen, men man har blandt andet fundet en høj andel af receptorer i amygdala, som er involveret i regulering af emotioner, især angst og negative følelser.3  Nogle forskere har peget på, at niveauet af thyreoideahormoner kan være utilstrækkeligt i hjernen, mens det samtidig er tilstrækkeligt andre steder i kroppen.4 Ved hjernescanningsstudier har man endvidere fundet tegn på nedsat blodgennemstrømning af hjernen og ændret glukosemetabolisme, og der er ikke enighed om, hvorvidt dette normaliseres ved stofskiftebehandling.4,5  Noget litteratur peger på, at dette formentlig afhænger af graden og varigheden af hypothyreose på det tidspunkt, hvor man påbegynder behandling, samt forskelle i ætiologi.4 Samtidig er man de senere år begyndt at rette opmærksomheden mod den undergruppe af personer, som kan have problemer med at omsætte T4 til T3.6 Ved behandling med L-T4 (levothyroxin) er der også tendens til, at T4-niveauet er højere, mens T3-niveauet er lavere end hos personer uden hypothyreose.7 Herudover kan depressive symptomer og angst være knyttet til underliggende autoimmun sygdom.8  Hypothyreose, depression og angst Der er ikke enighed i faglitteraturen om, hvor hyppigt depression og angst optræder ved hypothyreose. En registerundersøgelse blandt danskere pegede på, at hypothyreose var forbundet med en øget risiko for en psykisk lidelse, både før og efter sygdommen blev konstateret.9 Der var også en øget risiko for at få psykofarmakologisk behandling, herunder antidepressiv medicin og anxiolytika.9 I det...