Nyt om behandling af prostatakræft

Peter Meidahl Petersen | Feb 2019 | #305E78 |

Peter Meidahl Petersen
overlæge, ph.d.,
Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet

I de senere år har vi opnået fantastisk ny viden om prostatakræft og om behandlingen af sygdommen. Baseret på denne nye viden er der nye behandlingsprotokoller på vej, og der er allerede sket store ændringer i selve behandlingen. Det strækker sig lige fra den primære behandling, til behandlingen af udbredt kastrationsresistent sygdom. Her beskrives de nyheder, som er på vej ind i den daglige håndtering af patienter med prostatakræft. Vi kan begynde ved den primære diagnostik og behandling. Indtil for kort tid siden bestod den primære udredning i måling af PSA, systematisk biopsi, guided af ultralyd og eventuelt metastaseudredning med knogleskintigrafi og CT-scanning. For nyligt er MR-scanning af prostata imidlertid blevet en standardundersøgelse.  Det er vist, at multi-parametrisk/biparametrisk MR-scanning er mere sensitiv og specifik i detektion af prostata-adenocarcinom, og metoden er nu anbefalet som standardundersøgelse af patienter med forhøjet PSA, hvor der ved første systematiske biopsi ikke findes prostatakarcinom. Der pågår undersøgelser for at se, om multiparametrisk/biparametrisk MR-scanning kan bruges til at undgå bioptering i forskellige tilfælde, men flere data afventes, før det kan indføres i praksis. Der mangler også en afklaring af, hvad stage migration MR-scanning vil betyde for behandlingsvalget. En anden undersøgelse, som er kommet ind i den primære stadiering, men også ved tilbagefald og progression, er Ga-PSMA-PET/CT. Der er ingen tvivl om, at Ga-PSMA-PET/CT er mere sensitiv og mere specifik end de undersøgelser, som har været de mest brugte lymfeknude- og metastase-stadieringsundersøgelser hidtil, for eksempel CT-skanning og knogleskintigrafi.  Der foreligger imidlertid ingen undersøgelser, som godtgør, at Ga-PSMA-PET/CT forbedrer resultaterne af behandling, og der hersker tvivl om, hvordan resultaterne hos den enkelte med prostatakræft kan bruges til at tage behandlingsbeslutninger. Derfor er PSMA-PET/CT endnu ikke anbefalet til stadieinddeling, hverken internationalt eller i Danmark. Primær behandling Ved lokaliseret og lokal avanceret prostatakræft er behandlingsmulighederne enten aktiv overvågning, prostatatektomi eller...