Patientrapporterede outcomes til måling af kognitiv dysfunktion og fatigue hos MS-patienter

Tobias Sejbæk, | Dec 2018 | #00A65E |

Tobias Sejbæk,
1. reservelæge, ph.d.,
Skleroseklinikken,
Sydvestjysk Sygehus,
Neurologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Morten Blaabjerg,
overlæge, ph.d.,
Neurologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Alle multipel sklerose (MS) fænotyper er karakteriseret ved, at patienten over tid udvikler fokale neurologiske symptomer, kognitiv dysfunktion samt kronisk fatigue. Gangfunktionen kan vurderes ved den normale neurologiske undersøgelse, mens graden af kognitiv dysfunktion ofte kræver omfattende og tidskrævende neuropsykologisk vurdering. 

Fatigue er det hyppigste symptom hos patienter med MS (65-95%), og forekommer hos mere end hver tredje som det sværeste symptom (≈40%). Der findes ikke noget objektivt mål eller en defineret guldstandard til måling af fatigue. Derfor er selvrapportering aktuelt den eneste anvendelige målemetode. Både graden af kognitiv dysfunktion og fatigue er vigtige at evaluere, da disse udover aftagende gangfunktion er blandt de hyppigste årsager til pensionering eller reduceret erhvervsevne, og udgør en betydelig individuel og socioøkonomisk byrde.

Vi har i to nylige studier undersøgt patientrapporterede outcomes (PROs) til måling af kognitiv dysfunktion og fatigue hos en kohorte af MS-patienter.

Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions
Til måling af fatigue anvendte vi, i en kohorte på 84 patienter med MS en dansk oversættelse af ”Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions” (FSMC), som er et patientrapporteret spørgeskema.1 Data blev sammenlignet med den originale tyske validerings kohorte (n=309) og en aldersmatchet rask kontrolgruppe (n=147) og sammenholdt med en anden fatigue skala (The Modified Fatigue Impact Scale). Resultater viste en fremragende korrelation til grad af fatigue og høj validitet. Vi vurderer på den baggrund, at FMSC er en klinisk brugbar PRO til vurdering af fatigue hos danske MS-patienter.2

Multiple Sclerosis Neuropsychological Screening Questionnaire
Til måling af kognitiv dysfunktion anvendte vi en dansk oversættelse af Multiple Sclerosis Neuropsychological Screening Questionnaire (MSNQ).3,4 MSNQ er et spørgeskema, som udfyldes af både patient og nærmeste pårørende. Spørgeskemaet, der er valideret på amerikansk, engelsk, argentinsk, spansk og hollandsk, er foreslået som et brugbart og omkostningseffektivt screeningsværktøj, hvor netop nærmeste pårørende var i stand til at detektere den kognitive påvirkning hos MS-patienterne. 

I vores studie anvendte vi MSNQ på 126 patienter med MS og deres pårørende. Alle patienterne blev desuden vurderet med Symbol Digit Modalities Test (SDMT), og 77 patienter fik foretaget detaljeret neuropsykologisk undersøgelse som udtryk for den sande kognitive dysfunktion.4 Vi kunne ikke demonstrere en sammenhæng mellem resultater af MSNQ og neuropsykologiske tests. Derimod var der høj korrelation mellem de neuropsykologiske tests og SDMT. Vi konkluderer således, at MSNQ ikke er brugbar til screening af danske MS-patienter for kognitive problemer. Vores data indikerer desuden, at skalaen er påvirkelig af kulturelle og sproglige forskelle samt depressive symptomer hos patienterne.5

Konklusion

Ovenstående studier demonstrerer, at PROs kan give væsentlige og brugbare resultater i klinikken og til forskningsbrug, men samtidig er det væsentligt at understrege behovet for, at validere nye PROs på originalsproget før implementering i klinisk og akademisk praksis.

Referencer

1. Penner IK, Raselli C, Stocklin M, Opwis K, Kappos L, Calabrese P. The Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions (FSMC): validation of a new instrument to assess multiple sclerosis-related fatigue. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England). 2009;15(12):1509-1517. 2. Ørvik MS, Sejbæk T, Penner IK, Roar M, Blaabjerg M. Validation of the fatigue scale for motor and cognitive functions in a danish multiple sclerosis cohort. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2017;17:130-134. 3. Benedict RH, Munschauer F, Linn R, Miller C, Murphy E, Foley F, et al. Screening for multiple sclerosis cognitive impairment using a self-administered 15-item questionnaire. Multiple Sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England) 2003;9(1):95-101.  4. Sumowski JF, Benedict R, Enzinger C, Filippi M, Geurts JJ, Hamalainen P, et al. Cognition in multiple sclerosis: State of the field and priorities for the future. Neurology 2018;90(6):278-288. 5. Sejbæk T, Blaabjerg M, Sprogø P, Ravnborg M. Reliability and Validity of a Danish Version of the Multiple Sclerosis Neuropsychological Screening Questionnaire. International Journal of MS Care 2018;20(1):49-54.