MS Around the World; 2. Nurses Session på ECTRIMS Berlin 2018

Anne Kirsten Krakau Hansen | Dec 2018 | #00A65E |

Anne Kirsten Krakau Hansen
afdelingssygeplejerske,
Dansk Multipel Sclerose Center,
Rigshospitalet

Siden 2013, på nær i Boston i 2015, har der været sygeplejesessions på ECTRIMS, (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis). Der er to sessions med tre-fire speakere i hver session. Målet med disse sessions er, at sygeplejersker får mulighed for at dele og offentliggøre sygeplejefaglig forskning og udvikling i en setting, hvor multipel sklerose er temaet. ECTRIMS Nurses session er et oplagt forum, hvor sygeplejersker kan publicere og dele evidensbaseret sygeplejeforskning. Sessionerne er fortsat i sin spæde begyndelse, da der ikke er fastlagte kriterier for kvaliteten af design og metode eller videnskabelighed. Det udvikler sig stille og roligt, efterhånden som flere sygeplejersker bliver akademikere og samtidig er kliniknære. Såkaldt sklerosesygepleje må meget gerne i de kommende år blive udviklet og beskrevet på videnskabelig måde. I år i Berlin var temaet for den ene session: MS Around the World. En taler var fra Danmark, en fra Saudi Arabien og en tredje fra Spanien. Emnerne for deres oplæg var vidt forskellig, men lige aktuelle for sygeplejersker og patienter, uanset hvor i verden man lever.