Skal spædbørn vaccineres mod hepatitis A i forbindelse med udlandsrejse?

Carsten Schade Larsen | Dec 2018 | Vaccination |

Carsten Schade Larsen
overlæge, lektor, dr.med.,
Infektionsmedicinsk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Hepatitis A er globalt den hyppigste akutte virale hepatitis. Personer, der er smittet med hepatitis A- virus (HAV) udskiller virus i fæces i en periode på en – to uger. HAV smitter fæko-oralt ved direkte kontakt med smittebærer eller via indtagelse af forurenet vand eller fødemidler. Hepatitis A forekommer derfor endemisk i en række lande med dårlige hygiejniske og sanitære forhold og rejsende har risiko for smitte ved ophold i disse.

Inkubationstiden er gennemsnitlig 30 dage (15-50 dage). De fleste voksne vil få en klinisk akut viral hepatitis. Derimod er hepatitis A ofte en mild sygdom hos mindre børn, og kun 5% af alle børn under fire år vil udvikle ikterus. Hepatitis A har i de fleste tilfælde et godartet forløb uden udvikling af kronisk leverbetændelse. Der er dog en risiko på ca. 0,2% for at udvikle en fulminant hepatitis med en betydelig mortalitet. Risikoen stiger med alderen og ved kronisk leversygdom, men børn kan også i sjældne tilfælde udvikle en fulminant hepatitis.1

Børn med ikke erkendt hepatitis A er en vigtig smittekilde. Sekundær attak rate for hepatitis A ligger i intervallet 15-20% og endda højere inden for husstanden. Spædbørn, der har været på ferie og er blevet smittet med hepatitis A, kan derfor være årsag til udbrud af hepatitis A efter hjemkomst. Børn af indvandrere født i Danmark, som er på familiebesøg i hjemland, har den højeste incidens af hepatitis A.2

Vacciner til beskyttelse mod hepatitis A
Der er registreret flere vacciner til beskyttelse mod hepatitis A i Danmark (Avatim, Havrix, Vaqta). De indeholder alle formalin-inaktiveret HAV, og er effektive og sikre. Efter én dosis er man beskyttet mod hepatitis A i op til 36 måneder, og efter en booster regnes man for livsvarigt beskyttet. Fælles for vaccinerne er, at de er registreret til voksne og børn >1 år. Der er dog flere studier, der viser, at børn <12 måneder responderer på hepatitis A-vaccination og også kan boostes.2 Så hepatitis A-vaccinerne kan bruges off-label til børn <12 måneder.

Et dansk studie viste, at risikoen for rejsende for at få hepatitis A under ophold i hepatitis A-endemiske lande udenfor Europa i perioden 1980-2007 var ca. 1:2500, men for etniske danskere var den kun ca. 1:10.000.4 Et nyere studie af rejserelateret hepatitis A i Europa viste, at risikoen ved rejser til Afrika og Asien er henholdsvis 2,11 og 1,25 pr. million overnatninger.5

Anbefalinger for vaccination
De nationale danske anbefalinger er, at alle voksne og børn >1 år, der rejser udenfor Vesteuropa, Nordamerika eller Oceanien vaccineres mod hepatitis A.6 Der er således ingen anbefaling om vaccination af spædbørn. De amerikanske myndigheder (Advisory Commitee on Immunization Practices (ACIP)) har dog nyligt ændret deres retningslinjer og anbefaler, at børn i alderen 6-12 måneder vaccineres ved ophold i hepatitis A-endemiske områder. Det skal bemærkes, at en hepatitis A-vaccine givet til børn i 6-12 måneders alderen ikke tæller med i det sædvanlige to-dosisprogram.3 Der er i artiklen ikke argumenteret nærmere for denne ændring af anbefalingerne. 

Der er en del danske forældre, som rejser på ferie med spædbørn til hepatitis A-endemiske områder. Forfatteren af denne artikel er de seneste år ofte af forældre blevet spurgt, om vaccination mod hepatitis A af børn <12 måneder anbefales. De væsentligste formål med at vaccinere spædbørn må være at forhindre fulminant hepatitis og smittespredning. Risikoen for smitte med hepatitis A og udvikling af en fulminant hepatitis i forbindelse med en almindelig badeferie, for eksempel til Thailand, må dog vurderes at være yderst beskeden (<1:500.000), og argumentet for vaccination må primært være at forhindre smittespredning. Vurderingen er derfor, at der ikke er behov for at vaccinere danske spædbørn, der skal på en kortere ferierejse med deres forældre. Derimod kan man overveje at vaccinere spædbørn i alderen 6-12 måneder, der skal udstationeres, eller skal på familiebesøg i hepatitis A-endemiske områder, hvor vaccinen kan gives off-label. I øvrigt må man afvente, om den nationale referencegruppe vil ændre på de nationale anbefalinger omkring hepatitis A-vaccination af spædbørn.

Referencer

1. Franco E, Meleleo C, Serino L, Sorbara D, Zaratti L. Hepatitis A: Epidemiology and prevention in developing countries. World J Hepatol 2012;4(3):68-73. 2. EPI-NYT Uge 40, 2010. 3. Nelson NP, Link-Gelles R, Hofmeister MG, et al. Update: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Hepatitis A Vaccine for Postexposure Prophylaxis and for Preexposure Prophylaxis for International Travel. MMWR 2018;67:1216-1220. 4. Nielsen US, Larsen CS, Howitz M, Petersen E. Hepatitis A among Danish travelers 1980-2007. J. Infection 2009;58:47-52. 5. Beauté J, Westrell T, Schmid D et al. Travel-associated hepatitis A in Europe, 2009-2015. Euro Surveillance 2018 May;23(22).