Bør rejsende vaccineres mod dengue feber?

Sanne Jespersen | Dec 2018 | #0071A7 |

Sanne Jespersen
VaccineXperten &
Infektionsmedicinsk afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Dengue feber forårsages af en af fire tæt relaterede virustyper dengue 1-4. Infektion med én serotype beskytter kun kortvarigt mod infektion med de øvrige typer, og efterfølgende infektion med en anden serotype øger risikoen for svær dengue feber med komplikationer i form af blødning og shock. Mens 6% af alle tilfælde af dengue feber blandt befolkningen i endemiske områder udvikler sig til svær dengue feber, er dette dog kun tilfældet hos 1-2% af rejsende med dengue feber.

Dengue feber er endemisk i 100 lande i tropiske og subtropiske egne og er en væsentlig årsag til sygdom og død. Også rejsende rammes hyppigt af infektionen. Blandt rejsende indlagt med febril sygdom på en dansk infektionsmedicinsk afdeling udgjorde dengue feber 18% af tilfældene. Andre studier blandt rejsende har vist seroprævalenser på mellem 12 og 17%. Rejsende med dengue feber er ofte bekymrede over fremtidige rejser til endemiske områder og vil derfor potentielt være interesserede i en mulighed for vaccination ligesom immigranter, der besøger familie i hjemlandet er i højere risiko for svær dengue feber end turistrejsende. Rejsende med dengue feber er desuden ofte viræmiske, når de vender tilbage til Europa, hvilket kan øge risikoen for at igangsætte lokal transmission i Sydeuropa. 

Den første dengue vaccine, Dengvaxia, fremstillet af Sanofi Pasteur, kom på markedet i 2015 i Mexico og er aktuelt tilgængelig i 20 lande, hvor dengue forekommer endemisk. Dengvaxia er en levende, rekombinant, tetravalent vaccine, der gives med 0, 6 og 12 måneders interval.

Dengvaxia er testet i flere randomiserede studier i Sydøstasien og Latinamerika og har overraskende vist sig at øge risikoen for svær dengue feber hos personer, der ikke tidligere har været eksponerede for dengue virus. Studierne har vist, at vaccinen giver en bedre beskyttelse mod dengue feber og mod svær dengue feber blandt personer, der tidligere har været eksponerede for dengue virus og dermed har antistoffer før vaccination, mens personer uden tidligere dengue virus eksposition har højere risiko for svær dengue feber sammenlignet med en ikke-vaccineret kontrolgruppe. Derfor anbefales det, at man før vaccination screener for dengue antistoffer og kun vaccinerer dengue-seropositive personer. Vaccinen er nu godkendt til brug i aldersgruppen 9-45 år i endemiske områder, hvor seroprævalensen i befolkningen er 70% eller højere.

WHO anbefalede for nyligt, at man desuden overvejer dengue vaccination til rejsende med dokumenteret tidligere dengue feber/dengue virus seropositive før rejse til områder med høj risiko for dengue transmission. Vaccinen er dermed ikke en vaccine, der kan tilbydes som en rutinemæssig vaccination af rejsende, men vil muligvis kunne tilbydes en udvalgt gruppe af rejsende med positiv dengue virus IgG målt ved en pålidelig testmetode. Dengue vaccinen er dog endnu ikke registreret i Danmark, men måske vil vaccinen i fremtiden blive en del af det vaccinationsprogram, vi vil kunne tilbyde udvalgte grupper af rejsende.

Referencer

1. Javelle E et al. Should travellers be offered vaccination against the dengue virus? Travel Med Infect Dis. 2018 2. WHO. Dengue. http://www.who.int.ez.statsbiblioteket.dk:2048/immunization/diseases/dengue/en/ 3. Stridhar S et al. Effect of dengue serostatus on dengue vaccine safety and efficacy N Engl J Med 2018 4. WHO. Revised SAGE recommendation on use of dengue vaccine  https://www.who.int/immunization/diseases/dengue/revised_SAGE_recommendations_dengue_vaccines_apr2018/en/ 5. WHO Dengue position paper – september 2018 Wkly Epidemiol Rec 2018