ASH 2018: Forbedret PFS med ibrutinib i førstelinje til patienter over 65 år

Best Practice Nordic | Dec 2018 | ASH 2018 |

Hør professor Kerry Rogers, The Ohio State University, fortælle om ALLIANCE-studiet. I dette fase III studie gives ibrutinib som monoterapi eller kombineret med rituximab sammenlignet med bendamustin + rituximab. Studiet viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som førstelinje behandling til ældre patienter (>65 år) med CLL.