ASH 2018: Forbedret PFS med Ibrutinib i førstelinje i to studier

Best Practice Nordic | Dec 2018 | ASH 2018 |

I denne MEDtalk fortæller professor Kerry Rogers, The Ohio State University, om to studier med ibrutinib. De viser, at kemoterapi-frit regime bør være standardbehandling til alle patienter. I det første gives ibrutinib som monoterapi eller kombineret med rituximab. Begge viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som førstelinje behandling til ældre patienter (>65 år) med CLL. I det andet studie viser ibrutinib + rituximab også forbedret PSO sammenlignet med FCR ved førstelinje behandling.