ASH 2018: ASH har oppdaget de nordiske lymfom-registere med real word evidence

BestPractice | Dec 2018 | |

I denne MEDtalk fortæller overlæge Tarec Christoffer El-Galaly, Aalborg Universitetshospital om stigende interesse for de nordiske lymfom-registre. I disse registre kan man følge patienterne over tid i modsætning til i mange andre, hvor man blot har de kliniske studier at støtte sig til. Her på ASH er der præsenteret to posters om Hodgins-patienter sammen med nordiske kolleger. Disse data viser lige så god overlevelse som i de kliniske studier. Det er et meget vigtig budskab at give patienterne, ligesom man heller skal have fokus på senbivirkninger.