ASH 2018: Nyt om myelomatose fra ASH i San Diego

BestPractice | Dec 2018 | ASH 2018 |

Overlæge Fredrik Schjesvold fra Oslo Universitetssykehus giver en kort status på myelomatose-behandling fra ASH. Det mest spændende er knyttet til «late breaking abstracts» i forhold til et studie om Daratumumab/Revlimid/Dexamethason versus Revlimid/Dexamethason hos patienter, der ikke skal have højdosis-behandling. Data viser, at Daratumumab/Revlimid/Dexamethason kombinationen er den klart bedste i forhold til PFS, selv om overlevelsesdata (OS) endnu ikke er publiceret. Der er gennemført en meta-analyse om tandem-behandling versus dobbelt tandem-behandling, som begge giver gevinst ved tilbagefald. Det betyder, at tandembehandling er styrket til de patienter, der kan tåle det, mens tandembehandling er svækket ved tilbagefald. Frederik Schjesvold fremhæver også data, som styrker brugen af Revlimid alene til ældre patienter, som ikke tåler dexamethason.