Signifikant bedre PFS ved 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom

BestPractice | Nov 2018 | |

I denne MEDtalk fremlægger Robert Motzer,Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City, resultaterne fra JAVELIN Renal 101, der viser, at kombinationsbehandlingen med avelumab og axitinib signifikant forbedrer PFS 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom.