Patienter i behandling med høj effektive præparater får færre attakker

BestPractice | okt 2018 | ECTRIMS 2018 |

Thor Ameri Chalmer, læge, ph.d.-stud., Det Danse Skleroseregister, har fulgt en gruppe af patienter, der initialt er behandlet med mere traditionel MS-behandling og som efter et sygdomsgennembrud er skiftet til et andet moderat-effektiv behandling eller en mere potent behandling. Ved sammenligning viste det sig, at forekomsten af attakker faldt med 33% i gruppen af patienter, der var i behandling med et mere potent og nyere præparat.