Mors depression påvirker barnets deltagelse i børneundersøgelser og vaccination

Bente Kjær Lyngsøe | Jul 2018 | Almen praksis | Vaccination |

Bente Kjær Lyngsøe
læge,
Forskningsenheden for almen praksis,
Institut for folkesundhed,
Aarhus

Claus Høstrup Vestergaard
statistiker,
Forskningsenheden for almen praksis,
Institut for folkesundhed,
Aarhus

Depression hos mor kan give særlige udfordringer for et barn. De forebyggende helbreds-undersøgelser giver mulighed for at identificere børn, der har brug for ekstra støtte. Et nyt studie viser imidlertid, at en væsentlig del af de mest sårbare slet ikke deltager.

Depression er en udbredt lidelse i hele verden med potentielt svære senfølger. Når man rammes af depression, påvirkes hele familien – og særligt børnene. Børn af mødre med depression har generelt en dårligere kognitiv udvikling, nedsat vækst og øget risiko for at få infektionssygdomme og udvikle adfærdsproblemer.1-7 Disse børn har brug for særlig opmærksomhed fra eksempelvis egen læge, sundhedsplejerske og lærere.

Det danske børneundersøgelses- og vaccinationsprogram giver enestående muligheder for at identificere de børn, der har brug for særlig støtte. Børn af mødre, der har eller har haft depression, er en af de grupper, der bør følges tæt i almen praksis. Det kan eksempelvis være gennem børneundersøgelses- og vaccinationsprogrammet, som danner ramme for kontakt mellem læge og familie og giver mulighed for tidlig opsporing af sygdom. Hver syvende børneundersøgelse giver lægen anledning til at handle på grund af bekymrende forhold.8

Udebliver oftere fra undersøgelser
Et nyt videnskabeligt studie har undersøgt tilslutningen til programmet hos børn af mødre med depression sammenlignet med børn af mødre uden depression.9 Det viser, at børn af deprimerede mødre oftere udebliver fra børneundersøgelser og vaccination end børn af mødre uden depression. Risikoen for udeblivelse varierer med barnets alder, men tidspunktet for mors depression (igangværende eller tidligere) synes også at spille ind.

Børn af mødre med en igangværende depression havde 12% højere risiko for at udeblive fra mere end fire ud af de i alt syv tilbudte børneundersøgelser. Denne gruppe havde også op til 16% øget risiko for at udeblive fra en børneundersøgelse, 10% øget risiko for at udeblive fra di-te-ki-pol-hib-vaccination og 11% øget risiko for at udeblive fra MFR-vaccination. Børn af mødre med en tidligere depression (over fem år siden) havde også en signifikant højere risiko for at udeblive for de regelmæssige undersøgelser hos lægen. Overordnet deltager flest i de tidlige børneundersøgelser og færrest i de sene. Systematisk udeblivelse fra mange børneundersøgelser er særligt bekymrende. 

Ekstra opmærksomhed mod sårbare børn
Børn af mødre med depression har generelt højere risiko for at udvikle både fysiske og psykiske sygdomme i barndommen og i løbet af ungdommen. Mistrivsel hos børn opdages ofte i forbindelse med børneundersøgelses- og vaccinationsprogrammet. Derfor kan nye tiltag, der kan højne deltagelsen, muligvis gavne disse sårbare familiers trivsel betydeligt.

Det nye studie tydeliggør, at netop de børn, der har mest brug for særlig opmærksomhed ofte er dem, der udebliver fra undersøgelserne. Der er en risiko for, at disse sårbare børn overses, og den negative effekt er dermed svær at bryde.

Den praktiserende læge, jordemoderen, sundhedsplejersken og andet sundhedspersonale bør anvende denne viden, når de er i kontakt med sårbare familier og gøre en ekstra indsats for at følge op på barnets helbred. Selv flere år efter en depression ses en højere udeblivelse, og det kræver særlig opmærksomhed fra de sundhedsprofessionelle. Fokus på tidligere mentale lidelser hos gravide kan måske bidrage til tidlig opsporing af børn, der har brug for særlig opmærksomhed, så støtten gives der, hvor behovet er størst.

Konklusion

• Depression hos moderen øger risikoen for, at barnet udebliver fra en børne-undersøgelse med op til 16% og øger risikoen med op til 11% for ikke at opnå fuld vaccination.

• Børn af nyligt deprimerede mødre har 12% øget risiko for at udeblive fra mere end fire af de i alt syv børneundersøgelser.

• Igangværende depression udgør den største risiko, men resultaterne tyder på, at følgerne for barnet er betydelige selv flere år efter depression hos moderen.

Referencer

1. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Koretz D, Merikangas KR, et al. The epidemiology of major depressive disorder: results from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). JAMA 2003 Jun 18;289(23):3095-3105.  2. Susman EJ, Trickett PK, Iannotti RJ, Hollenbeck BE, Zahn-Waxler C. Child-rearing patterns in depressed, abusive and normal mothers. Am J Orthopsychiatry 1985;55:2.  3. Cummings EM, Davies PT. Maternal depression and child development. J Child Psychol Psychiatry 1994 Jan;35(1):73-112.  4. Leis JA, Heron J, Stuart EA, Mendelson T. Associations between maternal mental health and child emotional and behavioral problems: Does prenatal mental health matter? J Abnorm Child Psychol 2014 Jan 10;42(1):161-171.  5. Rahman A, Bunn J, Lovel H, Creed F. Maternal depression increases infant risk of diarrhoeal illness: – a cohort study. Hentet den 7 . november 2017 fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16966339. 6. Adewuya AO, Ola BO, Aloba OO, Mapayi BM, Okeniyi JAO. Impact of postnatal depression on infants’ growth in Nigeria. 2007. Hentet den 12 . september 2017 fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17997163. 7. Black MM, Baqui AH, Zaman K, Arifeen S El, Black RE. Maternal depressive symptoms and infant growth in rural Bangladesh 1–4. Hentet den 12 . september 2017 fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19176729. 8. Ishøy Michelsen, Susan & Kastanje, Maj & Flachs, Esben & Søndergaard, Grethe & Madsen, Mia & Andersen A-M. Evaluering af de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis. 2018. Hentet den 29 . maj 2018 fra http://www.si-folkesundhed.dk/upload/rapport-b%C3%B8rneunders%C3%B8gelser.pdf. 9. Lyngsøe BK, Vestergaard CH, Rytter D, Vestergaard M, Munk-Olsen T, Bech BH. Attendance of routine childcare visits in primary care for children of mothers with depression: a nationwide population-based cohort study. Br J Gen Pract [Internet]. 2018 Feb 1 [cited 2018 Jan 31];68(667):e97–104. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29335326