ASCO 2018

Per Pfeiffer | Jun 2018 | ASCO 2018 |

Per Pfeiffer
professor, ph.d., overlæge,
Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital,
Klinisk Institut,
Syddansk Universitet

Hele foråret har mange onkologer spekuleret på, hvilke nyheder der ville blive præsenteret på ASCO 2018. Det oveordnede tema for ASCO 2018 var ”præcisionsmedicin” (Delivering Discoveries: Expanding the Reach of Precision Medicine), et andet ord for personlig medicin eller skræddersyet behandling. Det betyder også, at ASCO ser fremtiden som værende målrettet behandling, der rammer helt unikke molekylære forandringer uden hensyn til udgangspunkt for kræftsygdommen. 

Til dato er det dog kun immunterapi (PD-1 hæmmere), som af FDA er godkendt til behandling af patienter med defekt mismatch repair (MMR)/høj mikrosatellit instabilitet high (MSI-H) og det uanset primær diagnose. Efter min mening kan personlig medicin dog også dække over udvælgelse af den rette patient til den rette behandling ved at vurdere en række kliniske karakteristika (almen tilstand, alder, blodprøver, sygdomsbyrde og lignende). 

Vi har spekuleret på, hvilke nyheder indenfor kirurgi, kemoterapi, targeteret behandling og immunterapi der ville blive præsenteret, og hvilke nyheder der kunne være med til at ændre behandlingerne til gavn for vores patienter. Nu er spændingen udløst, og desværre må man sige, at der kun var få banebrydende nyheder, som hurtigt vil blive den nye standardbehandling. Dette blev konklusionen af det netop afholdte post-ASCO møde, som blev afholdt for 15. gang 15. juni i København med deltagelse af 130 interesserede tilhørere. Ved post-ASCO præsenterede ti lovende yngre onkologer årets nyheder indenfor en række specielle områder: Supportive care, urologisk cancer, lungekræft, brystkræft, øvre og nedre tarmkræft, hudkræft, hoved-hals kræft og gynækologisk cancer. 

Sammenslutningen af kræftafdelinger i Østdanmark (SKA) har i en årrække – i samarbejde med en række medicinalfirmaer – sikret at disse kommende kræftlæger kunne få den store oplevelse, det er at deltage i verdens største kræftkongres, der afholdes hvert år i juni i Chicago. Prisen for dette er, at man holder foredrag om de væsentligste nyheder inden for hvert sit afgrænsede område. Dette er med til at sikre, at så mange danskere som muligt kan blive opdateret om årets nyheder.

I marts vedtog Region Hovedstaden at stoppe støtten til SKA, men heldigvis hørte vi ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen fra Region Sjælland fortælle, at Region Sjælland vil overtage forpligtelserne således, at post-ASCO kan fortsætte også i de kommende år.

Der blev desværre præsenteret flere negative end positive studier, blandt andet at operativ fjernelse af primær tumor hos patienter med renal celle karcinom tilsyneladende ikke gavner patienterne, hvis de behandles med targeteret behandling; patienter med prostata-cancer har ikke gavn af adjuverende kemoterapi; kemoterapi måske lige så effektivt som immunterapi til patienter med ventrikelcancer og ingen effekt af recidivkirurgi hos patienter med ovariecancer. Selvfølgelig skal alle disse data vurderes grundigt af de respektive DMCG´er, inden der træffes endelige konklusioner. Som ventet bekræftede ASCO 2018 effekten af immunterapi hos patienter med malign melanom, blærekræft og lungekræft, og det ser ud til, at kombinationsbehandling generelt kan øge effekten for disse patientgrupper. Derimod var der ikke tegn på, at nye patientkategorier vil få vil få gavn af immunterapi inden for kort tid. Det var desuden påfaldende, at stort set ingen post-ASCO foredragsholder omtalte kemoterapi, som ellers har været rygraden i den onkologiske behandling i årevis. Dog var der et spændende studie blandt patienter med kræft i bugspytkirtlen, som viste meget større chance for helbredelse, hvis der blev givet tre-stof kemoterapi efter operation, og denne nye behandling kunne vise sig at være ”practice changing” indenfor kort tid.