Trippelbehandling til højrisiko myelomatosepatienter

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Carfilzomib, cyclophosphamid and dexamethason er en effektiv og generelt veltolereret trippelbehandling, hvor der kan opnås dyb response selv herunder MRD-negativitet, også hos højrisikopatienter.