Bedre behandling af kold agglutinin sygdom

Best Practice Nordic | Jun 2018 | EHA 2018 |

Resultaterne fra et nordisk studie, fremlagt ved EHA, viser, at behandling med bendamustin og rituximab i kombination giver høj responsrate. Sigbjørn Berentsen, Haugesund sjukehus, fremlægger her resultaterne fra kombinationsbehandlingen, der er effektiv og med få bivirkninger.