Dansk studie af lav-dosis interferon alpha vs. hydroxyurea i behandlingen af Ph-negative kroniske myeloproliferative neoplasier

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

DALIAH-studiet er et dansk investigator initieret klinisk randomiseret fase III studie, der som overordnet formål har, at undersøge og sammenligne effekt samt toksicitet af to forskellige typer interferon-alfa (Pegasys og PegIntron) både de to stoffer imellem, men også mod konventionel behandling med Hydroxyurea hos patienter med Philadelphia kromosom negative myeloproliferative neoplasier. Interferon-alfa har i tidligere studier vist lovende resultater hos denne patientgruppe og har modsat Hydroxyurea ikke et potentielt leukæmi-fremkaldende potentiale. Desuden ønskes virkningsmekanismer og responsmønstre undersøgt vha. molekylærbiologiske analyser, hvorved det forventes at blive muligt at prædiktere hvilke patienter, der vil have størst gavn af behandlingen med interferon-alfa.

Til EHA23 blev interim analysen foretaget efter 18 måneders behandling præsenteret.

Abstract kode: S131”