Èt brystcancerstudie skiller sig ud

Best Practice Nordic | Jun 2018 | ASCO 2018 |

Hans Petter Elkesdal, overlæge, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, har primært fulgt sessionerne vedrørende brystcancer under ASCO. Fokus har været på individualisering af behandlingsindsatsen. Et andet væsentligt aspekt er, hvor længe man skal behandle patienter, der har opnået et godt respons, så man ikke overbehandler denne patientgruppe. Især ét studie skiller sig ud og vil være interessant at diskutere i det hjemlige behandlermiljø.