Venetoclax og imbrutinib som 1. linjebehandling ved CLL

Best Practice Nordic | Jun 2018 | ASCO 2018 |

Professor Catherine Diefenbach fra NYU Langone Medical Center og Perlmutter Cancer Center i New York fremlægger data, der viser, at det er muligt at opnå høj responsrate hos højrisikopatienter med CLL. I alt deltog 163 CLL-patienter, hvoraf 30% var højrisikopatienter med p17 deletion og 11q. Patienterne blev først behandlet med imbrutinb, hvorefter venetoclax blev lagt til den ene arm. Ifølge Catherine Diefenbach har resultaterne potentiale til, at det fremadrettet ikke er nødvendigt at behandle med kemoterapi.