Imponerende responsrate

Best Practice Nordic | Jun 2018 | ASCO 2018 | Hæmatologi |

Behandling af diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) har vist responsrate på 82% og komplet remissionsrate på 58% efter en enkelt infusion. I denne MEDtalk fremlægger Frederick Lundry Locke de vigtigste resultater fra ZUMA-1 og ZUMA-7 studierne.