Cirkulerende biomarkør kan måske forudsige effekt af behandlingen

Best Practice Nordic | Jun 2018 | ASCO 2018 |

Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge ph.d., Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, har tidligere publiceret data, der viste, at patienter med metastaserende ovariecancer opnår en responsrate på 60 % ved behandling med PARP-hæmmer. I denne MEDtalk redegør hun for data, der antyder, at en cirkulerende biomarkør måske kan anvendes til at finde de patienter, der ikke responderer på PARP-hæmmer behandlingen.