psoriasis,

Hvad dør atopisk eksem-patienter af?

Jacob Pontoppidan Thyssen, | maj 2018 | Dermatologi |

Jacob Pontoppidan Thyssen,
professor, overlæge,
Hud og Allergiafdelingen,
Herlev og Gentofte Hospital

Atopisk eksem er en hyppig sygdom, som rammer op til 20% af alle børn i en kortvarig periode. De fleste børn vokser fra sygdommen relativt tidligt i barndommen, men nogle bliver ved med at være syge ind i voksenlivet, og hos nogle debuterer sygdommen i voksenalderen.

Mange komorbiditeter til atopisk eksem
Det er velkendt, at patienter med atopisk eksem hyppigt lider af samtidige allergiske sygdomme som astma og høfeber samt psykiatriske sygdomme som angst og depression. Derudover har man en stigende erkendelse af, at atopisk eksem-patienter også oftere end baggrundsbefolkningen lider af autoimmune sygdomme, for eksempel alopecia areata og vitiligo, men også reumatoid arthritis og inflammatorisk tarmsygdom. 

Man har også påvist, at patienter med atopisk eksem har en øget forekomst af både kutane og systemiske infektioner samt visse cancerformer som lymfom, non-melanom hudcancer og muligvis pancreas cancer. Endelig har en række nye studier vist, at patienter med atopisk eksem muligvis har en øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom, men det synes primært at skyldes øget forbrug af tobak.1,2 

Atopisk eksem-patienter dør oftere af hjerte-kar-sygdom og infektioner
Ved hjælp af de danske registre, heriblandt dødsårsagsregistret, har vi undersøgt dødsårsagerne hos 8686 voksne patienter med atopisk eksem og sammenlignet dette med 86.860 personer fra baggrundsbefolkningen. Vi fandt, at atopisk eksem-patienter signifikant oftere dør som følge af hjerte-kar-sygdom, infektioner og urogenital sygdom. Vi fandt ikke øget forekomst af død som følge af cancer, luftevejssygdomme eller gastrointestinale sygdomme. 

Det er vigtigt at pointere, at forskellen i dødsårsagshyppighed i forhold til kontrolpersoner i absolutte tal var meget lille. Studiet påpeger, at patienter med atopisk eksem har meget lille øget risiko for at dø som følge af hjerte-kar-sygdom, men husk på at disse analyser ikke var justerede. Dermed siger studiet ikke noget om årsagen til den højere forekomst af kardiovaskulær død. Baseret på en ny meta-analyse synes det usandsynligt, at atopisk eksem i sig selv øger risikoen for hjerte-kar-sygdom, hvorimod livstilsfaktorer associeret med sygdommen som for eksempel rygning kan forklare forskellene.  

Konklusion

Samlet viser studiet, at atopisk eksem-patienter lidt oftere dør af infektioner og hjerte-kar-sygdom.

Interessekonflikter: Jacob Thyssen har modtaget honorar for foredrag for Sanofi-Genzyme og LEO Pharma, og har deltaget i advisory boards for Sanofi-Genzyme og Roche. Endvidere er han sub-investigator for LEO Pharmas tralokinumab trial og principel investigator for Lilys Baracitinib trial.

Referencer

1. Thyssen JP, Halling-Overgaard AS, Andersen YMF, Gislason G, Skov L, Egeberg A. The association between cardiovascular disease and type 2 diabetes in adults with atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol 2017 Dec 6 .  2. Andersen YMF, Egeberg A, Skov L, Thyssen JP. Comorbidities of Atopic Dermatitis: Beyond Rhinitis and Asthma. Curr Dermatol Rep 2017;6(1):35-41.