Kræft i mund og svælg

Kræft i mund og svælg

Elsebeth Lynge | Apr 2018 | Onkologi |

Elsebeth Lynge
professor,
sygehusledelsen,
Nykøbing Falster Sygehus,
Københavns Universitet

I Danmark er der godt 900 nye tilfælde af kræft i mund og svælg om året. Ca. to tredjedele af disse tilfælde forekommer hos mænd. Tobaksrygning og stort alkoholforbrug er kendte risikofaktorer, men også infektion med human papillomavirus øger risikoen for en del af kræfttyperne i mund og svælg.

I et stort anlagt nordisk studie har vi søgt efter mulige ekstra risikofaktorer relateret til patienternes arbejde. Data kommer fra NOCCA-studiet, hvor samtlige indbyggere i de nordiske lande ved folketællingerne i perioden 1960-1990 er fulgt op for efterfølgende kræfttilfælde registreret i de nordiske cancerregistre. 

I undersøgelsen indgår 22.772 personer med kræft i mund og svælg hos mænd og 12.422 tilfælde hos kvinder. For hver erhvervsgruppe er sygdomsforekomsten sammenlignet med den, vi kender fra hele befolkningen. Resultaterne er præsenteret som et index, hvor det observerede antal kræfttilfælde i erhvervsgruppen er divideret med det forventede antal ud fra erhvervsgruppens størrelse og sygdomsforekomsten i befolkningen som helhed. 

I de folketællingsdata, der danner grundlag for undersøgelsen, er der ikke oplysninger om tobaksrygning og alkoholforbrug. Derfor er der forsøgt kontrolleret for disse faktorer ved at justere index-værdierne for forekomsten af henholdsvis lungekræft (der hænger sammen med tobaksrygning) og leverkræft og andre leversygdomme (der hænger sammen med alkoholforbrug). Ideen er, at hvis en øget risiko også ses efter denne justering, kan man formode, at erhvervet spiller en rolle for sygdomsrisikoen.

Både mandlige og kvindelige tandlæger har øget risiko for kræft i tungen. Der er færre kvindelige end mandlige tandlæger i undersøgelsen, derfor bliver tallet for kvinder ikke statistisk signifikant, selv om risikoforøgelsen hos kvinder er lige så stor som hos mænd. En overvejelse kunne være, at spyt og aerosol ved boring kunne medføre udsættelse af munden for human papillomavirus. Når der er forskelle på mandlige og kvindelige kokke, kunne det skyldes, at de to grupper har forskelligt arbejde. Der er nok flere mandlige kokke, der har stået over stegegryderne, mens flere kvindelige kokke har smurt smørrebrød. Der er ikke oplagte hypoteser til forklaring af den øgede risiko i de andre listede erhverv. Man skal også være opmærksom på, at der kun er brugt en tilnærmelsesvis justering for forbrug af tobak og alkohol.

Konklusion

Undersøgelser som denne giver ikke endeligt svar på årsager, men de kan vise et signal. Hvis man som kliniker støder på kræft i mund og svælg hos patienter fra disse erhverv, ved man altså, at erhvervsgruppen som helhed har en overrisiko for disse sygdomme.

Referencer

1. Tarvainen L, Suojanen J, Kyyronen P, Lindqvist C, Martinsen JI, Kjaerheim K, Lynge E, Sparen P, Tryggvadottir L, Weiderpass E, Pukkala E. Occupational Risk for Oral Cancer in Nordic Countries. Anticancer Res 2017 Jun;37(6):3221-3228.