Kraeft I Galdevejene

Kræft i galdevejene er en sygdom i vækst og med dårlig overlevelsesprognose

Jesper Bøje Andersen | Apr 2018 | Gastroenterologi | Onkologi |

Jesper Bøje Andersen
lektor, ph.d.,
Biotech Research and
Innovation Centre,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

Kræft i galdevejene og lever er nogle af de kræftformer, som på verdensplan er i størst vækst, og sygdommene berører mere end en million patienter. Samlet er de den hyppigste dødsårsag efter lungekræft. Galdevejskræft udgør ca. 10% af tilfældene, og er en af de kræftformer, der er sværest at behandle. I perioden 2010-2014 konstateredes der i Danmark hvert år mere end 200 nye tilfælde af galdevejskræft. I samme periode døde der årligt 130 patienter af sygdommen. Incidensen af kræft i galdegangen er stigende, og hvorimod næsten alle andre kræftformer har haft forbedring i overlevelsen er det ikke tilfældet for patienter med galdevejskræft. En årsag hertil er, at galdevejskræft typisk er uden symptomer før sent i sygdomsforløbet, hvor 70-90% af patienterne har fremskreden sygdom. Her er kirurgisk indgreb af svulsten enten på grund af lokalt fremskredet tumorvækst eller ofte metastaser ikke mulig. Patienter med galdevejskræft har en meget dårlig prognose, og kun 50% er trods behandling i live et år efter diagnosen. Efter fem år har patienter i Danmark diagnosticeret med denne kræftform i gennemsnit en overlevelse for kvinder på 12% og hos mænd på 17%. Patienternes chance for overlevelse er generelt ikke forbedret siden 1980’erne. Læs hele artiklen her.