Hysterektomi

Kroniske smerter efter hysterektomi

Birgitte Brandsborg | Apr 2018 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Birgitte Brandsborg
overlæge, klinisk lektor, ph.d.,
Bedøvelse og Operation,
Aarhus Universitetshospital

Lone Nikolajsen
professor, overlæge, dr.med.,
Bedøvelse og Operation,
Aarhus Universitetshospital

Det er velkendt, at kirurgi kan give anledning til kroniske smerter. Til trods for deres egenart er de mest kendte postoperative smerter nok fantomsmerter, men kroniske smerter kan også forekomme efter andre kirurgiske indgreb. Hyppigheden varierer betydeligt, fra 5% til 70%, afhængigt af hvilket indgreb, der er tale om.

Amputation (op til 70% får fantomsmerter), thorakotomi (30-50%) og mastektomi (20-30%) hører til de kirurgiske indgreb, der oftest følges af kroniske smerter, men også selv mindre indgreb som inguinal herniotomi kan give anledning til kroniske smerter hos 5-10%. Inden for det gynækologiske speciale er der beskrevet kroniske postoperative smerter efter sectio med en hyppighed på 5-10%, efter hysterektomi med en hyppighed på 10-50% og efter prolapskirurgi.

Læs hele artiklen her.