Malignt Melanom

Formodede cancer-stamcelle­mar­kører og deres relation til progression af malignt melanom

Patricia Switten Nielsen | Mar 2018 | Dermatologi |

Patricia Switten Nielsen
cand.scient.med, ph.d.,
Patologisk Institut,
Aarhus Universitetshospital

Malignt melanom er karakteriseret ved et højt metastatisk potentiale og en udtalt resistens mod adjuverende behandling, om end nye typer af immunte-rapi tegner lovende for nogle patientgrupper.

Desuden kan maligne melanomer, i visse tilfælde, være særdeles vanskelige at skelne fra benigne nævi. Patologens vurdering kræver stor erfaring, og der findes ingen entydig metode, der med sikkerhed kan adskille disse vanskelige læsioner. Vurderingsfejl er derfor forholdsvis hyppige og kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte patient. Tal fra USA viser, at den hyppigste årsag til sagsanlæg mod patologer er oversete tilfælde af malignt melanom.

Nylige studier har indikeret en eventuel eksistens af cancer-stamceller i modermærkekræft. I denne tumormodel besidder kun én celle-subgruppe evnen til evig selvfornyelse.

Læs hele artiklen her.