Avanceret Kardiografi

Avanceret ekkokardiografi kan finde tidlig hjerte-påvirkning hos patienter med type 1-diabetes

Martin Hangaard | Mar 2018 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Martin Hangaard
reservelæge/KBU læge,
Lægehuset Korup,
Odense

Jan Skov Jensen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.,
Kardiologisk Afdeling,
Herlev-Gentofte Hospital

Niels Risum
1. reservelæge, ph.d.,
Hjertemedicinsk Klinik,
Rigshospitalet

Peter Rossing
forskningsleder, professor,
Steno Diabetes Center
Copenhagen

Magnus T. Jensen
1. reservelæge, ph.d.,
Kardiologisk Afdeling,
Rigshospitalet

I Danmark er forekomsten af diabetes de seneste ti år næsten fordoblet, og aktuelt findes der omkring 250.000 personer med diabetes. Hjerte-kar-sygdom er den primære komplikation og dødsårsag ved diabetes, hvorunder iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er de hyppigst forekommende.

Hjertesvigt
Hjertesvigt er et klinisk syndrom bestående af typiske symptomer samt tegn på kardial dysfunktion påvist ved ekkokardiografi. Kardinalsymptomet ved hjertesvigt er åndenød, foruden træthed og væskeretention. Sygdommen inddeles i diastolisk hjertesvigt og systolisk hjertesvigt. Ved diastolisk hjertesvigt ses nedsat myokardiel relaksation og dermed nedsat fyldning af ventriklerne. Ved systolisk hjertesvigt ses der nedsat myokardiel kontraktion, hvilket ved standard ekkokardiografi måles som nedsat uddrivningsfraktion (ejection fraction (EF)).

Læs hele artiklen her.