Lænderygsmerter

Lænderygsmerter og prædiktorer for kronisk smerte – resultater fra kohortestudiet DPhacto

Julie Lagersted-Olsen | Feb 2018 | Reumatologi |

Julie Lagersted-Olsen
Cand. scient., ph.d.,
Enheden for Muskel- og Skeletbesvær,
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Institut for Idræt og Biomekanik,
Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet,
Syddansk Universitet

Hans Bay
statistiker,
Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø

Marie Birk Jørgensen
seniorforsker, ph.d.,
Enheden for Muskel-
og Skeletbesvær,
Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø

Andreas Holtermann
professor, ph.d.,
Enheden for Muskel-
og Skeletbesvær,
Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø

Karen Søgaard
ph.d.,
Institut for Idræt og Biomekanik,
Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet,
Syddansk Universitet

Lænderygsmerter er blandt de ledende årsager til begrænset fysisk aktivitet, reduceret livskvalitet, tab af arbejdsevne, sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet verden over. Trods utallige studier på området er det stadig uklart, hvilke risikofaktorer der medvirker til udvikling og manglende helbredelse af lænderygsmerter. Det hæmmer udarbejdelsen og etableringen af forebyggende strategier for den generelle befolkning.

En af årsagerne til den inkonsistente dokumentation af risikofaktorer for lænderygsmerter er de divergerende målemetoder, der anvendes til prospektiv måling af lænderygsmerter. Tidligere studier har været baseret på spørgeskemaer med lang recall tid (op til et år). Dette påvirker resultaterne, da man overser de naturlige fluktuationer i lænderygsmerter, som kun kan registreres med hyppige gentagne målinger af lænderygsmerter over tid.

Læs hele artiklen her.