Cytotrack

Otte år med CTC

Thore Hillig | Jan 2018 | Onkologi |

Thore Hillig
Molekylærbiolog,
cand.scient., ph.d.,
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Nordsjællands Hospital Hillrød

Jeg har arbejdet på at udvikle og teste en teknologi kaldet CytoTrack til at måle og karakterisere cirkulerende tumorceller, CTC. CTC adskiller sig fra øvrige blodbaserede tumormarkører (for eksempel cirkulerende frit DNA) ved at være analyse af intakte celler, der udmærker sig ved at have ”hele pakken” af DNA og protein-markører. Teknologien er testet ved at ”spike”, det vil sige tilsætte et kendt antal dyrkede kræftceller til donor-blod.1 Metoden (se figur 1) er blevet målt op mod den klinisk mest testede metode CellSearch.2 Disse spiking-forsøg viste en glimrende genfinding (70-86%) af spikede celler, hvilket betød, at jeg turde kaste mig ud i afprøvning i et klinisk studie. CTC i klinisk studie Det lykkedes med hjælp fra Sven Tyge Langkjer (onkolog, Aarhus Universitetshospital) og hans patienter, at få translationelle blodprøver til CTC-måling på brystkræftpatienter stadie 3-4 fra det kliniske forsøg XeNa (en fase 2 klinisk afprøvning, der tester Xeloda og Navelbine indgivet med korte vs. længere intervaller, ikke publicerede resultater). Patienter inkluderet i XeNa var Østrogen receptor positiv/HER2 negative, samt enkelte trippelnegative og havde generelt en god prognose med lidt sløvt forløb. Fra denne kliniske afprøvning står det klart, at CTC kan måles på friske prøver (120 patienter, hvoraf 86 patienter efter informeret samtykke fik taget en eller flere translationelle blodprøver til CTC-analyse). Læs hele artiklen her.