Kroniske Smerter Efter Behandling for brystkræft

Fedttransplantation kan lindre kroniske smerter efter behandling for brystkræft

Alexander Juhl Andersen | Jan 2018 | Onkologi |

Alexander Juhl Andersen
læge, ph.d.,
Plastikkirurgisk Forskningsenhed,
Plastik og Brystkirurgisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Hvert år bliver ca. 4700 danske kvinder diagnosticeret med brystkræft. Behandlingen består af operativ fjernelse af dele af eller hele brystet, og alt efter tumors karakteristika kan der være indikation for kemo-, stråle- og/eller endokrinterapi.

Overlevelsen efter brystkræft er markant forbedret de seneste årtier. Dette har ført til et øget fokus på senfølger til behandlingen, hvoraf en af de hyppigste er kroniske smerter efter behandling for brystkræft. Disse smerter bliver i litteraturen betegnet Persistent Pain after Breast Cancer Treatment (PPBCT) og defineres som smerter i området omkring det bortopererede bryst i mere end tre måneder efter endt behandling.

Et landsdækkende studie har vist, at 47% af alle danske kvinder opereret for brystkræft udvikler PPBCT. Endvidere er der i flere studier påvist en signifikant negativ indvirkning på patienternes livskvalitet, hvis de udvikler PPBCT. Til trods for den høje forekomst og den negative indvirkning på patienternes livskvalitet er der kun publiceret ganske få kontrollerede studier, der har undersøgt medicinsk behandling af PPBCT. Hidtil har ingen publicerede studier fundet en behandling, der leverer en overbevisende analgetisk virkning og samtidig bibeholder en acceptabel bivirkningsprofil for patienterne.

Læs hele artiklen her.