Cancer Og Anaemi

Blodtransfusion til patienter med cancer og anæmi

Sofie Louise Rygård | Jan 2018 | Onkologi |

Sofie Louise Rygård
læge, ph.d.-studerende,
Intensiv Terapiklinik,
Rigshospitalet

Anders Perner
professor,
Intensiv Terapiklinik,
Rigshospitalet

Patienter med cancer bliver på bagrund af den grundlæggende sygdom, de kirurgiske eller medicinske behandlinger samt ernæringsmæssige problemer ofte anæmiske. Kronisk anæmi kan hos cancer patienter være årsag til nedsat performance status samt livskvalitet og dårligere overlevelse.

Ved akut kritisk sygdom, for eksempel på grund af sepsis, kan den akutte sygdom forårsage svær anæmi eller yderligere forværring af den kroniske anæmi. Årsagen til denne forværring er kompleks, med blandt andet blodtab (i forbindelse med hyppig blodprøvetagning eller blødning fra mave-tarm-kanalen) og et inflammatorisk respons, som hæmmer dannelsen af røde blodlegemer. Derudover kan fortynding bidrage til akut anæmi især for de sygeste patienter, der får større mængder IV-væske.

Der er således både kronisk, akut forværring eller akut opstået anæmi hos patienter med cancer, som kræver målrettet, men dog forskelligartet behandling. Ønsket om at korrigere kronisk anæmi kan have til formål at bedre livskvaliteten eller at optimere den fysiske tilstand forud for en behandling. Til korrektion af kronisk anæmi hos cancerpatienter bruges erythropoiese-stimulerende behandling, jerntilskud eller blodtransfusioner og eventuelt i kombination. Når der under akut sygdom opstår svær anæmi, er der behov for en hurtig og effektiv behandling, og derfor er transfusion med røde blodlegemer den mulige behandling.

Læs hele artiklen her.