Oeger Overvaegt Risikoen For Atrieflimmer

Øger overvægt risikoen for atrieflimmer?

Morten Fenger-Grøn | Jan 2018 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Morten Fenger-Grøn
senior-statistiker, MSc,
Forskningsenheden for Almen Praksis
og Sektion for Almen Medicin,
Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet

Det kortfattede sammendrag af de seneste 15 års forskning på området, som rummer en serie af vægtige observationsstudier og senest også kontrollerede forsøg med vægttabsprogrammer, er: Ja overvægt øger risikoen for atrieflimmer. Et nyt dansk studie i det højest rangerede kardiologiske tidsskrift the JACC dokumenterer dog, at det er så afgørende, hvordan spørgsmålet forstås, at det svar i praksis kan være vildledende.

Studiet bekræfter således, at overvægtige har øget risiko for atrieflimmer, men at risikoen er knyttet til vægten af deres fedtfri masse, mens fedtmassen i sig selv er uden betydning. Resultatets nye perspektiv på atrieflimmer har potentiel betydning for både forskning og almen praksis og kan i øvrigt være en nøgle til at forstå nogle centrale udestående spørgsmål om atrieflimmer. For eksempel hvorfor mænd har langt højere risiko end kvinder, og hvorfor både fedme og fysisk træning medfører risiko for atrieflimmer, selv om de to ting fra et dagligt synpunkt synes at være modsætninger.

Læs hele artiklen her.