Familiaer Ophobning Af Atrieflimmer

Familiær ophobning af atrieflimmer og langtidsudfald

Anna Gundlund Lorentzen | Jan 2018 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Anna Gundlund Lorentzen
læge, ph.d.-studerende,
Hjertemedicinsk Afdeling,
Herlev-Gentofte Hospital

Atrieflimmer er en af de hyppigste kardielle arytmier med en prævalens på 1-2% i den vestlige del af verden. Der findes mange etablerede risikofaktorer for atrieflimmer (blandt andet høj alder, mandligt køn, fedme, hypertension), men på trods af dette er en stor andel af tilfældene af atrieflimmer stadig ikke forklarede. I 2004 fandt Fox et al. en øget risiko for atrieflimmer blandt personer med førstegradsslægtninge med atrieflimmer. Siden har flere studier fundet lignende sammenhæng. Denne artikel vil kort gennemgå litteraturen vedrørende familiær ophobning af atrieflimmer og de kliniske aspekter ved såkaldt familiær atrieflimmer.

Atrieflimren og arvelighed
I 2015 fandt vi en øget risiko for atrieflimmer blandt førstegradsslægtninge til patienter med atrieflimmer. Især når probanden var ung (<50 år) ved tidspunktet for atrieflimmer-diagnosen, var risikoen for atrieflimmer tre-fem gange forøget hos førstegradsslægtninge sammenlignet med den generelle befolkning. Ydermere er der de senere år via Genome Wide Association Studies (GWAS) identificeret flere genetiske loci, associeret med atrieflimmer.

Læs hele artiklen her.