Vaccination Mod Hiv

Status for forskning i vaccination mod hiv

Peter Johannes Holst | Dec 2017 | Infektionsmedicin |

Peter Johannes Holst
lektor, læge, ph.d.,
Institut for Immunologi
og Mikrobiologi,
Københavns Universitet

Hiv-infektionen er en massiv udfordring for udvikling af vaccination mod hiv. Virussets overfladeprotein (Env) er kraftigt glykosyleret, og det har ikke været muligt at fremkalde effektive bredt neutraliserende antistoffer.

Antistoffer opstår efter uger til måneder i nogle naturligt inficerede mennesker, men i reglen efter flere år med højt niveau af virusdeling og mutation. Immunforsvaret følger efter viruset og bruger mutationerne til at udvikle bredt neutraliserende antistoffer.

Klinisk epidemiologisk forskning har påvist, at cytotoksiske CD8+ T celler er ansvarlig for sjælden naturlig kontrol med hiv og for graden af virusopformering i kroppen, men det har vist sig yderst vanskeligt at genskabe denne immunitet. Naturlig immunitet er i reglen forbundet med sjældne HLA typer. For mennesker med disse HLA typer er det naturligt for immunforsvaret at målrettes særligt genetisk konserverede følsomme proteinsekvenser, som virusset ikke kan mutere uden at svækkes på anden vis. Epidemiologien og funktionelle forsøg tyder desværre på, at hiv er evolutionært optimeret til ikke at være særlig immunstimulerende i disse proteinsekvenser – i hvert fald i de mest almindelige vævstyper.

Læs hele artiklen her.