Nivolumab – en veltolereret behandling af patienter med Hodgkin Lymfom

Rod Ramchandren | Dec 2017 | ASH 2017 |

Rod Ramchandren

MD,
Department of Hematology
Barbara Ann Karmanos Cancer Institute,
Detroit, USA

Nivolumab som monoterapi efterfulgt af kombinationsbehandling med nivolumab og AVD er veltolereret hos patienter med nydiagnosticeret, ubehandlet, avanceret klassisk Hodgkin lymfom. Resultaterne fra fase 2 Checkmate 205 Study viser, at så godt som alle patienterne afsluttede behandling med nivolumab i monoterapi og fortsatte i kombinationsbehandling med nivolumab og AVD. I denne MEDtalk fremlægger Rod Ramchandren resulaterne fra studiet.