Vurdering af prognosen for CLL-patienter med B-Celle receptor stereotypi

Fie Juhl Vojdeman | Dec 2017 | ASH 2017 |

Fie Juhl Vojdeman
Læge, ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling
Frederiksberg Hospital

Nye data peger frem mod en mere individuel vurdering af den enkelte patients prognose i forhold til valg af behandling