Fortsat nivolumab-behandling ved Hodgkin lymfom

Jonathon B Cohen | Dec 2017 | ASH 2017 |

Jonathon B Cohen
MD, MS, Assistant Professor
Winship Cancer Institute,
Emory University,
Atlanta

Patienter med relapse/refraktær klassisk Hodgkin lymfom behandlet med nivoluman i ChckMate 2015-studiet kan med fordel fortsætte behandlingen på trods af progression. Ifølge Jonathon B- Cohen kan man dermed udsætte tidspunktet for skift af behandling til et andet præparat i op til ni måneder.