Myelomatose i dansk perspektiv

Niels Abildgaard | Dec 2017 | ASH 2017 |

Niels Abildgaard
professor,
Hæmatologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Danske hæmatologer medvirkede ved to klinisk vigtige præsentationer vedrørende behandling af myelomatose. I denne MEDtalk fremlægger  Niels Abildgaard resultaterne fra de to studier og perspektiverer, hvilken betydning de har for den daglige klinik.