Stort fremskridt for behandling af myelomatose

Torben Plesner | Dec 2017 | ASH 2017 | Uncategorized |

Torben Plesner
Professor, overlæge, dr.med.
Hæmatologisk afdeling
Center Lillebælt
Vejle Sygehus

Fremlæggelsen af langtidsdate for behandling af myelomatose med Darzalex i kombination med lenalidomid og dexametason viser, at denne kombination er meget potent. Langtidsdata bekræfter således, ifølge Torben Plesner, de resultater, der allerede er opnået ved korttidsbehandling. Han peger desuden på, at nye data kan medføre, at kombinationen bliver førstevalg ved behandling af ældre patienter. Et andet muligt fremskridt bliver, hvis samme gode resultater kan opnås med subkutan behandling.