Intimiterende Soleksponering

Hvad er “intermitterende soleksponering”

Mette Bodekær Larsen | Dec 2017 | Dermatologi |

Mette Bodekær Larsen
læge, ph.d.
Hudklinikken,
Skånes Universitetssygehus,
Malmø

Hans Christian Wulf
professor, overlæge, dr.med., dr.pharm.,
Dermato-Venerologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Solbadning, solferier, udendørs fritidsaktiviteter og solforbrændinger har vist sig at være associeret med malignt melanom i huden. I litteraturen beskrives denne type adfærd typisk som “intermitterende soleksponering”, som udtryk for en kortvarig og intens soleksponering. Studier som beskriver “intermitterende soleksponering” er typisk baseret på retrospektive spørgeskemaundersøgelser, hvilket kan medføre recall bias. Formålet med det aktuelle studie var at forsøge at definere udtrykket “intermitterende soleksponering” objektivt. Undersøgelsen bygger på måling af solmængden, som den enkelte udsætter sig for gennem en sommersæson.

Studiedesign
Studiet inkluderede 152 personer i alderen 5-70 år, hvoraf 148 indgik i de endelige analyser. Studiepopulationen bestod af danske, voksne, udendørsarbejdende landmænd, deres primært indendørsarbejdende hustruer og deres børn (5-19 år). Studiepopulationen blev fulgt over en hel sommer (maj-september) med daglige, personlige målinger med soldosimeter.

Læs hele artiklen her