Højde i barndommen er associeret med udvikling af malignt melanom

Højde i barndommen er associeret med udvikling af malignt melanom

Kathrine Damm Meyle | Dec 2017 | Dermatologi |

Kathrine Damm Meyle
ph.d.,
Afdeling for Klinisk Epidemiologi, Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital

Samtlige københavnske skolebørn født i perioden 1930-1989 er årligt blevet målt og vejet i alderen 7-13 år. Disse højde- og vægtmålinger er siden blevet indsamlet i det Københavnske Skolelægejournal-register, som på nuværende tidspunkt indeholder oplysninger på mere end 370.000 børn.1 Ved hjælp af cpr-numre har Afdeling for Klinisk Epidemiologi (AKE) gennem de senere år koblet information fra det Københavnske Skolelægejournal-register til en række danske nationale sundhedsregistre for at undersøge sammenhængen mellem kropsstørrelse i barndommen og udvikling af forskellige former for sygdomme i voksenlivet, heriblandt malignt melanom.

Tidligere studier har rapporteret en positiv association mellem højde i voksenalderen og malignt melanom,2-4 men viden om hvorvidt denne sammenhæng allerede opstår i barndommen har været begrænset. Nu viser to nyligt publicerede artikler fra AKE, at høje børn har en øget risiko for senere at udvikle forskellige former for malignt melanom (inklusiv superficielt spredende malignt melanom, nodulært malignt melanom og uklassificeret malignt melanom).5,6 Resultaterne tyder på, at syvårige børn, som er 5,1 cm højere end deres jævnaldrende, har omkring 20% højere risiko for at udvikle malignt melanom som voksne. Sammenhængen mellem højde i barndommen og malignt melanom er relativ ens for de andre undersøgte aldre (8-13 år). Til gengæld tyder resultaterne også på, at kropsoverfladeareal og body mass index (BMI) i barndommen spiller en mindre rolle for fremtidig udvikling af denne form for hudkræft.5 Den biologiske forklaring for sammenhængen mellem højde i barndommen og udvikling af malignt melanom er til dels stadig ubelyst. Forskning har dog vist, at koncentrationen af insulinlignende vækstfaktor 1 (IGF-1) er positivt associeret med højde i barndommen.7 Dette hormon er kendetegnet ved at stimulere cellevækst samt at hæmme celledød,8,9 to processer som anses for at være vigtige for udvikling af kræft. Det er dermed sandsynligt, at IGF-1 fungerer som et kausalt link mellem højde og den maligne transformation af melanom.

Konklusion

Højde i barndommen er associeret med senere udvikling af malignt melanom. Resultater fra ovennævnte artikler tyder på, at barndommen er en vigtig periode for fremtidige undersøgelser af højderegulerende mekanismer og deres eventuelle betydning for udvikling af malignt melanom. 

Interessekonflikter: ingen

Det Københavnske Skolelægejournal-register er etableret i samarbejde mellem AKE og Københavns Stadsarkiv.

Referencer

1. Baker JL, Olsen LW, Andersen I, et al. Cohort profile: the Copenhagen School Health Records Register. Int J Epidemiol 2009 Jun;38(3):656-662.  2. Thune I, Olsen A, Albrektsen G, et al. Cutaneous malignant melanoma: association with height, weight and body-surface area. a prospective study in Norway. Int J Cancer 1993 Oct 21;55(4):555-561.  3. Kabat GC, Heo M, Kamensky V, et al. Adult height in relation to risk of cancer in a cohort of Canadian women. Int J Cancer 2013 Mar 1;132(5):1125-1132.  4. Wirén S, Häggström C, Ulmer H, et al. Pooled cohort study on height and risk of cancer and cancer death. Cancer Causes Control 2014 Feb;25(2):151-159.  5. Meyle KD, Gamborg M, Sørensen TIA, et al. Childhood body size and the risk of malignant melanoma in adulthood. Am J Epidemiol 2017 Apr 15;185(8):673-680.  6. Meyle KD, Gamborg M, Hölmich LR, et al. Associations between childhood height and morphologically different variants of melanoma in adulthood. Eur J Cancer 2016 Nov;67:99-105.  7. Rogers I, Metcalfe C, Gunnell D, et al. Insulin-like growth factor-I and growth in height, leg length, and trunk length between ages 5 and 10 years. J Clin Endocrinol Metab 2006 Jul;91(7):2514-2519.  8. Capoluongo E. Insulin-like growth factor system and sporadic malignant melanoma. Am J Pathol 2011 Jan;178(1):26-31. 9. Hilmi C, Larribere L, Giuliano S, et al. IGF1 promotes resistance to apoptosis in melanoma cells through an increased expression of BCL2, BCL-X(L), and survivin. J Invest Dermatol 2008 Jun;128(6):1499-1505.