Biologisk Behandling Af Psoriasis

Genetiske markører og respons på biologisk behandling af psoriasis

Nikolai Dyrberg Loft | Dec 2017 | Dermatologi |

Nikolai Dyrberg Loft
stud. med,
Hud- og Allergiafdelingen,
Herlev og Gentofte Hospital

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen. Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af lægemidler til biologisk behandling af psoriasis. På nuværende tidspunkt findes psoriasis lægemidler, der specifikt rammer TNF-α (infliximab, etanercept, adalimumab), interleukin (IL) 12/23 (ustekinumab) og IL-17 (secukinumab, ixekizumab). Fælles for de biologiske lægemidler er, at man på trods af en altovervejende positiv effekt stadig ser et heterogent respons på behandlingen. Udvælgelse af den rette biologiske behandling til den enkelte patient bygger på en trial-and-error tilgang (guidet af kliniske retningslinjer), hvorpå en given behandling forsøges påbegyndt, og behandlingsresponset efterfølgende vurderes. Dette er desværre ikke ideelt for patienten, der risikerer i perioder at måtte gå med et suboptimalt behandlingsresultat. Det er desuden dyrt for samfundet. Læs hele artiklen her.