Vte Ved Cancer

Større fokus på venøs tromboemboli ved cancer

Marianne Ingerslev Holt | Dec 2017 | Onkologi |

Marianne Ingerslev Holt
afdelingslæge,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Incidensen af venøs tromboemboli (VTE) hos indlagte patienter med aktiv cancer er omkring syv gange højere end hos tilsvarende patienter, der ikke har cancer – og medfører betydelig forværring af prognosen. Således har et dansk studie vist, at et års-overlevelsen er 12% hos patienter med samtidig venøs tromboemboli på tidspunktet for cancerdiagnosen sammenlignet med 36% hos patienter uden samtidig venøs tromboemboli på diagnosetidspunktet. Samtidig er venøs tromboemboli sammen med infektion den hyppigste dødsårsag hos cancerpatienter næst efter selve cancersygdommen. Således udgjorde venøs tromboemboli i et prospektivt kohortestudie den hyppigste dødsårsag indenfor de første 30 dage efter cancerkirurgi. Såvel dyb venetrombose som lungeemboli er forbundet med betydelig morbiditet og risiko for mortalitet. Derfor er det vigtigt, at patienterne kender til symptomerne og ved, at de skal reagere på dem og at behandling indledes tidligt. Læs hele artiklen her.