MBTK

Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) for kroniske smerter blandt kvinder behandlet for brystkræft

Maja Johannsen | Dec 2017 | Onkologi |

Maja Johannsen
postdoc, cand.psych., ph.d.,
Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi (EPoS), Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Maja O’Connor
lektor, cand.psych.aut., ph.d., Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi (EPoS),
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Mia Skytte O’Toole
lektor, cand.psych.aut., ph.d.,
Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi (EPoS), Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Inger Højris
overlæge, ph.d., Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi (EPoS),
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Anders Bonde Jensen
professor, overlæge, ph.d., Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi (EPoS),
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Bobby Zachariae
professor, dr.med.,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Kroniske smerter er en hyppig senskade efter brystkræftbehandling. I Danmark har to store prospektive kohorteundersøgelser fundet, at henholdsvis 16% og 20% af alle kvinder behandlet for brystkræft rapporterer vedvarende smerter i moderat omfang seks-ni år efter behandling. Derfor er det relevant at se på Mindfulness-baseret kognitiv terapi i denne kontekst.

Smerter efter brystkræftbehandling er multifaktoriel og kan skyldes såvel det kirurgiske indgreb som den adjuverende behandling. Særligt synes et mere invasivt aksilindgreb med dissektion af lymfeknuderne i aksillen, stråleterapi omfattende aksillen, præ-operativ smerte, Body Mass Index (BMI) og yngre alder at være prædiktive for vedvarende smerter efter behandling.

Smertebehandling
På trods af den høje prævalens af smerter blandt kvinder behandlet for brystkræft, tyder undersøgelser på, at smerter generelt er underbehandlede i onkologien, hvilket også har vist sig at være tilfældet i en dansk kontekst.

Læs hele artiklen her.