Colorectal Cancer

Colorectal cancer – nyt fra ESMO 2017

Anders Kindberg Boysen | Dec 2017 | Gastroenterologi | ESMO 2017 | Onkologi |

Anders Kindberg Boysen
afdelingslæge,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Karen-Lise Spindler
professor, overlæge, ph.d.,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

På ESMO i Madrid i 2017 var der flere gode sessioner om CRC, både nye data der blev præsenteret, undervisningssessioner og efterfølgende diskussioner mellem både danske og internationale eksperter. Mulig ny førstelinje kombination Fra den tyske AIO forskergruppe blev der præsenteret tidlige, men interessante data fra VOLFI trial. De seneste år har trestof kombinationen FOLFOXIRI (5-FU, irinotecan, oxaliplatin) vundet indpas som førstelinje behandling til udvalgte patienter i god almen tilstand og behov for intensiveret behandling, eventuelt forudgående metastasekirurgi. VOLFI er det første randomiserede studie, der undersøger, hvorvidt tillæg af anti-EGFR antistoffet panitumumab til tripel-kemoterapi øger effekten. I dette tyske multicenter studie blev 96 patienter med nydiagnosticeret RAS wildtype mCRC randomiseret 2:1 til enten FOLFOXIRI med panitumumab (arm A) eller uden panitumumab (arm B). Den objektive responsrate var høj med 86% i arm A og 55% i arm B (p=0,001). Der var som ventet flere bivirkninger i arm A med en forekomst af mere end grad 3 toksicitet på henholdsvis 45% og 24% (p=0,05) i arm A og B. Læs hele artiklen her.