Mantle Cell Lymfom

TP53 mutationer definerer en særlig subgruppe af yngre mantle cell lymfom patienter

Christian W. Eskelund | Nov 2017 | Hæmatologi |

Christian W. Eskelund
læge, ph.d.-studerende,
Epigenomlaboratoriet,
Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet,
Biotech Research and Innovation Centre, BRIC, Københavns Universitet

Kirsten Grønbæk
professor, overlæge, dr.med.,
Epigenomlaboratoriet,
Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet, Biotech Research and Innovation Centre, BRIC, Københavns Universitet

Prognosen for yngre patienter med mantle cell lymfom (MCL) er forbedret markant i løbet af de seneste årtier. I en nylig opgørelse fra den Nordiske MCL2 protokol, som repræsenterer standardbehandling for yngre MCL-patienter i dag, var mere end halvdelen af patienterne i live og recidiv-frie efter 12 år. Alligevel er MCL stadig en meget heterogen sygdom, hvor nogle patienter kan observeres i flere år uden behandling, mens andre på trods af intensiv behandling oplever tidlig recidiv og død.

Der er beskrevet flere prognostiske biomarkører i MCL, både kliniske og molekylære, men ingen af disse bruges systematisk i klinikken, og behandlingen er fortsat ens for alle symptomatiske yngre patienter. Derfor er der et behov for at stratificere patienterne bedre i forskellige prognostiske grupper med behov for forskellig behandlingsmæssig tilgang.

Læs hele artiklen her.